Facebook

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

Do čoho sa môže zapojiť?

účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach (napr. Pioneers Festival, Web Summit)
za jeden startup sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
jeden startup/žiadateľ sa môže prihlásiť maximálne na dve podujatia v priebehu jedného roka
pre každé podujatie je potrebné osobitné zaslanie žiadosti

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

Vyplnená a e-mailom zaslaná žiadosť na adresu pohlova@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.
Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).