Facebook

Nadácia Tatra banky: Grantový program VIAC UMENIA prijíma žiadosti do 29.9.2017


Viac umenia
Podporíme tvorbu mladých slovenských umelcov

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.
Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami. Aby sa nadýchali tvorivej atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s… Videl som u… Naučil som sa od…“
 
Uzávierka predkladania žiadostí 29. september do 24.00 (piatok)
Plánovaná výška grantu 60 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt 3 000 €
Zdroj: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/