Facebook

Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách

Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

 

Viac info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376