Facebook

Zelená pre opatrenia udržateľnej mestskej mobility

Bratislava (14. septembra 2015) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podporuje opatrenia, ktoré pozitívne vplývajú na zlepšenie situácie v oblasti udržateľnej mestskej mobility. Rezort sa preto aktívne zapája  aj do kampane Európsky týždeň mobility (ETM).  Celoeurópska iniciatíva, ktorá má tento rok motto Vyber, zmeň a kombinuj sa začína 16. septembra 2015.

Rezort dopravy má dlhodobo aktívny prístup k napĺňaniu cieľa, ktorým je trvalo udržateľná mobilita v mestách. Okrem strategických materiálov, ktoré sme v tejto oblasti pripravili v nedávnej minulosti, chceme aj reálnymi krokmi poukázať na význam rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy na Slovensku. Hlavná myšlienka aktuálneho ročníka ETM  - Vyber, zmeň a kombinuj - reflektuje aj realitu, ktorú by sme spoločne so samosprávami chceli u nás dosiahnuť.  K bohatému programu ETM  na Slovensku  preto prispievame organizovaním už 4. ročníka podujatia Presadni na bicykel. Jeho súčasťou bude aj napínavý cyklo súboj medzi obyvateľmi Bratislavy a Banskej Bystrice,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, František Palko.

Podujatie Presadni na bicykel 2015 sa uskutoční v stredu 16. septembra 2015 od 14:00h na ihrisku pred nákupným strediskom Aupark v Bratislave. Na účastníkov čaká okrem prestížneho cyklo súboja Bratislavčanov s Banskobystričanmi bohatý program vo forme výstavy od historických bicyklov po moderné,  súťaže pre deti, cyklo dielňa či diskusie s národným cyklokoordinátorom SR Petrom Klučkom, ktorý má v rezorte dopravy v kompetencii implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike ako aj Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, ktorého nedeliteľnou súčasťou je aj Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy na Slovensku, uvedená v jeho prílohe. „Postupnou implementáciou opatrení chceme prispieť k naplneniu základných princípov udržateľnej mestskej mobility. Aby skutočne platilo, že Mesto patrí všetkým ľuďom, nielen tým v autách. Aj preto sme pripravili podujatie Presadni na bicykel 2015,“ povedal Peter Klučka.