Facebook

Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na existenciu webového portálu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej „OP KŽP") bude aktuálne informácie týkajúce sa OP KŽP zverejňovať len na webovom portáli www.op-kzp.sk.

Informácie o vyhlásených výzvach nájdete na nasledovnom linku:

http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.