Facebook

Zvýšiť kvalitu v cestovnom ruchu pomôžu nové štandardy

Bratislava (15. januára 2016) – Menej reklamácií a nespokojných návštevníkov, a zároveň vyššia kvalita vo všetkých sektoroch cestovného ruchu. To si ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sľubuje od nových certifikátov kvality, o ktoré sa môžu onedlho dobrovoľne uchádzať podnikatelia v cestovnom ruchu. Tento systém im môže pomôcť získať zákazníkov. V súčasnosti sú už známe štandardy kvality I. a II. stupňa, ktoré musia subjekty splniť.

„Naším cieľom je vybudovanie jednotnej značky kvality, ktorá bude ukazovateľom kvality v cestovnom ruchu. Zapojením poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu do certifikácie poskytovatelia získajú dôveryhodnosť nielen u slovenských návštevníkov, ale i tých zahraničných,“povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Po splnení štandardov získajú subjekty certifikát, ktorým si označia svoje prevádzky a budú môcť túto značku využiť aj na svoj marketing. Podľa Palka systém kvality v cestovnom ruchu prispeje aj k zvyšovaniu  konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tým sa, samozrejme, zvýši aj príjem financií do tohto segmentu a vytvoria sa nové pracovné miesta.

V najbližších mesiacoch prebehne vzdelávanie školiteľov, hodnotiteľov systému a zástupcov subjektov cestovného ruchu, ktorí sa do certifikácie zapoja. Podľa týchto štandardov je možné certifikovať ubytovacie zariadenia, reštaurácie, kempy a chatové osady, ski areály, turistické informačné centrá, sprievodcov a aquaparky. Ministerstvo dopravy predpokladá, že v budúcnosti môže byť tento systém použitý v ďalších oblastiach, ako sú napríklad cestovné agentúry alebo verejný sektor. „Veríme, že štandardy prinesú úžitok zákazníkom a aj prevádzkovateľom služieb. Zároveň zavedením certifikácie a sieťou školení sa nám podarí zabezpečiť zvýšenie kvality a podporu cestovného ruchu na Slovensku,“ povedal Palko.

Inšpiráciou pre slovenské štandardy bola najmä kvalita a úroveň cestovného ruchu v Nemecku. Nemecký systém kvality sa ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja snažilo prispôsobiť na slovenské podnikateľské a spotrebiteľské prostredie. Štandardy boli vytvorené expertným tímom, ktorého súčasťou boli napríklad aj zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácií SR alebo Asociácie turistických informačných centier. V budúcnosti plánuje ministerstvo aj prípravu štandardov pre tretí (najvyšší) stupeň certifikácie.

Martin Kóňa 
hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR