Facebook

Zverejňovanie zmlúv

 

 

/_public/files/Zmluva_S%C3%A1do%C4%8Dn%C3%A9.doc zo dňa 16.04.2015

/_public/files/Zmluva_Mojt%C3%ADn.doc zo dňa 02.04.2015

/_public/files/Zmluva_Visolaje.doc zo dňa 01.04.2015

/_public/files/Zmluva_Papradno.doc zo dňa 30.03.2015

/_public/files/Zmluva_Vrchtepl%C3%A1.doc zo dňa 24.03.2015

/_public/files/Zmluva_Male_Lednice.doc zo dňa 24.03.2015

/_public/files/Zmluva_Plevnik.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Horny_Lieskov.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Jasenica.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Dolna_Marikova.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Doln%C3%A9_Ko%C4%8Dkovce.doc zo dňa 11.03.2015

/_public/files/Zmluva_Udi%C4%8Da.doc zo dňa 11.03.2015

/_public/files/Zmluva_%C4%8Celkova_Lehota.doc zo dńa 09.03.2015

_public/files/Zmluva_Sverepec.doc zo dňa 23.02.2015

/._public/files/Zmluva_analytick%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_PHSR.pdf zo dňa 20.08.2015

Vypracovanie analytickej časti PHSR

/_public/files/Zmluva_MAS.pdf zo dňa 28.10.2014

/_public/files/Zmluva_Cooltur.pdf zo dňa 28.08.2014

/_public/files/Zmluva_o_poskytovan%C3%AD_slu%C5%BEieb_RRA_PU_Mikroregion_Strazovske_vrchy_18.08.2014.pdf

"Stratená obchodná cesta pohraničia" zo dňa 02.01.2014

  /_public/files/zmluva_o_dielo_zber_materialov.pdf

"Stratená obchodná cesta pohraničia"  zo dňa 03.03.2014

/_public/files/zmluva_o_dielo_brozura_a_pm%281%29.pdf

/_public/files/zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_rrapu___mesto_povazska_bystrica_zo_dna_03.04.2014.pdf

/_public/files/zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_rrapu_globe_invest_zo_dna_11.04.2014.pdf

/_public/files/zmluva_o_poskytovani_sluzieb_rra_pu_mikroregion_strazovske_vrchy_18.08.2014.pdf