Facebook

 

Projekt je zameraný na podporu regionálnej značky Javornícky originál formou zvýšenia kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Aktivity sú zamerané na propagáciu regionálnej značky, držiteľov certifikátov a územia pohraničia za účelom trvaloudržateľného rozvoja prihraničného regiónu. Výstupmi budú virtuálne prehliadky vybraných 100 bodov na oboch stranách, ktoré získali certifikát regionálnej značky, pričom 30% bodov bude na českej strane hranice a 70% na slovenskej strane. Ďalej bude spoločná marketingová stratégia podporená propagačnou kampaňou prostredníctvom sociálnych sietí, čím tradičnému rázu regionálnej značky dáme punc modernosti a inovatívnosti. Virtuálne prehliadky a kampaň budú prepojené s existujúcou aplikáciou Javornícky originál.