Facebook

Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce

V našom regióne vzniká nová značka kvality s názvom „Javornícky originál“.

 

Značka bude udelená regionálnym výrobcom napríklad: syrov, medu, domácej pálenky, koláčov, ale aj remeselníkom, folklórnym súborom, spolkom a všetkým, ktorí predstavujú tradície našej oblasti.

Dôvodom vzniku je podpora miestnych výrobcov a podnikateľov a to ich spoločnou reklamou a propagáciou.  Ide o okresy Púchov, Považská Bystrica a Vsetín.

 

Po podaní Vašej žiadosti a splnení kritérií pre jej udelenie, budete propagovaní prostredníctvom vzniknutej mobilnej aplikácie, kde bude Váš popis a miesto, kde je možné sa k Vašim výrobkom dostať. 

Okrem toho bude vytvorená tlačená mapa, kde budú jednotlivé jedinečnosti tejto oblasti vyznačené a propagované. Tieto mapy budú voľne dostupné pre verejnosť ale aj pre Vás.

Samozrejme, že udelenie značky je zadarmo, tak ako aj reklamné predmety a aplikácia. Udelením značky Vám nevzniknú žiadne náklady ani v budúcnosti. Zároveň bude v spolupráci s Vami vypracovaná stratégia rozvoja značky a jej propagácie do budúcnosti.

Ak máte záujem o udelenie značky, kontaktujte Regionálnu rozvojovú agentúre v Púchove prostredníctvom emailu: kancelaria@rrapu.sk.

 

alebo si stiahnite žiadosť tu:

PRODUKTY/_public/files/%C5%BDiados%C5%A5_produkty%282%29.docx

                                                                  

UBYTOVANIE a STRAVOVANIE:  /_public/files/%C5%BDiados%C5%A5_ubytovanie_a_stravovanie%281%29.docx

                                                                     

ZÁŽITKY, PODUJATIA, KLUBY A SPOLKY: /_public/files/%C5%BDiados%C5%A5_z%C3%A1%C5%BEitky_akcie_a_ostatn%C3%A9%281%29.docx

Bližšie info: 

Tak ako je uvedené v názve projektu: Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce, sme sa zamerali na zmapovanie územia "okolo Javorníkov" a teda okresov Púchov, Považská Bystrica a na českej strane okresu Vsetín. Ide o 49 obcí na SR strane a 61 obcí na českej strane. Prostredníctvom spoločného plánovania a vytvorenia štúdie v cezhraničnom regióne, ktorá bude zameraná na miestne produkty a služby, ktoré sú typické pre oblasť Javorník vytvoríme jednotnú sieť, alebo inak povedané cezhraničnú štruktúru, ktorú spája vysoká kvalita a originalita.  Ide o široké spektrum miestnych a regionálnych aktérov z rôznych oblastí, či už sa bavíme o výrobcoch syrov, mädu, výšivkári, drotári, rezbári, ale aj všetky umelecké a folklórne súbory, spolky, ktoré predstavujú naše tradície a kultúru.  RRA Púchov a RRA Východnej Moravy spoločne vytvoria databázu všetkých miestnych aktérov v tejto oblasti, aby došlo k vytvoreniu cezhraničnej štruktúry, ktorá bude dôležitým prvkom pre ich spoluprácu a ďalší rozvoj. Projekt bude obsahovať  štúdiu zameranú na vyhľadávanie aktérov, podnikateľov, obyvateľov, spolkov, následne spoločne vytvoríme stratégiu pre ich ďalší rozvoj. Spoločne teda vznikne jednotná sieť združená pod značkou "Javornícky originál". 

Prvým krokom projektu je určenie základných vlastností, prvkov a charakteristík, ktoré musia spĺňať jednotlivé výrobky a služby. Spoločne s partnerom vytvoríme takéto hodnotiace kritéria, na základe ktorých budeme v druhom kroku oslovovať a hľadať jednotlivé výrobky a služby. Takto na slovenskej strane hranice bude žiadateľ, a na českej strane  hlavný cezhraničný partner vyhľadávať  všetkých ktorí spĺňajú stanovené kritéria. Pôjde o určenie charakteristických znakov regionálneho produktu, medzi ktoré bude patriť regionálna príslušnosť : územie Javorníkov, záruka kvality, používanie domácich surovín, ručná výroba, výroba šetrná k životnému prostrediu. Pri službách budú tatkiež určené špecifické ktitéria pre udelenie certifikátu a možnosti označenia "Javornícky originál". Po tejto veľmi dôležitej aktivite sa spracuje relevantná štúdia, ktorá bude obsahovať všetky subjekty, ktoré sa venujú činnostiam uchovávajúcim našu kultúru a tradície.  Po vypracovaní tohto dokumentu, resp. štúdie dôjde k samotnej tvorbe značky "Javornícky originál", ktorá bude patentovaná na Úrade priemyselného vlastníctva. Táto sieť bude následne propagovaná, označením každého výrobku, predajne , vytvorením mapy, ktorá navedie návštevníkov a užívateľov za jednotlivými "Javorníckimi originálmi". Vytvorená bude aj mobilná aplikácia. Našim cieľom je vytváranie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr, jednotlivé aktivity sme preto zvolili tak, aby sme cieľ naplnili.