Facebook

Zverejňovanie zmlúv

/_public/files/Zmluva_o_poskytnut%C3%AD_slu%C5%BEby_BIC_Consult%281%29.pdf Zmluva o poskytnutí služby Virtuálne prehliadky zo dňa 03.02.2023

 

/_public/files/Dodatok_%C4%8D._1_Zmluva_ko%C5%A1e_1_2021.pdf Dodatok č. 1 k Zmluve odpadkové nádoby 304031S080 zo dňa 2.9.2021

/_public/files/Dodatok_%C4%8D._1_k_zmluve_Informa%C4%8Dn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf Dodatok č. 1 k Zmluve informačný systém 304031S080 zo dňa 19.8.2021

/_public/files/Zmluva_propaga%C4%8Dn%C3%A9_aktivity.pdf Zmluva propagačné aktivity zo dňa 29.6.2021

/_public/files/Zmluva_syst%C3%A9m_2_2021.pdf Zmluva informačný systém 304031S080 zo dňa 29.6.2021

/_public/files/Zmluva_ko%C5%A1e_1_2021.pdf Zmluva odpadkové nádoby 304031S080 zo dňa 23.6.2021

/_public/files/Zmluva_o_dielo_Mapy_a_certifikaty_zo_dna_09.08.2020.pdf Zmluva Mapy a certifikaty zo dňa 09.08.2020

/_public/files/Dodatok_k_zmluve_Mapy_a_certifikaty_yo_dna_11.01.2021.pdf Dodatok č.1 K Zmluve Mapy a certifikaty zo dňa 11.01.2021

/_public/files/Zmluva_Tvorba_mobilnej_aplik%C3%A1cie_zo_d%C5%88a_09.08.2020.pdf Zmluva Tvorba mobilnej aplikácie zo dňa 09.08.2020 

/_public/files/Dodatok_k_Zmluve_Tvorba_mobilnej_aplik%C3%A1cie_zo_d%C5%88a_1.11.2021.pdf Dodatok č.1 K zmluve Tvorba mobilnej aplikácie zo dňa 11.01.2021

 

/_public/files/Zmluva_NEHEB.pdf Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 25.03.2019

/_public/files/Zmluva_BRRA.pdf Zmluva o dielo č.2  zo dňa 05.10.2018

 

/_public/files/zmluva_o_poskytovan%C3%AD_%C3%BA%C4%8Dtovn%C3%BDch_slu%C5%BEieb.doc Zmluva o poskytovaní účtovných služieb zo dňa 01.01.2016

 /_public/files/zmluva_mzdy%281%29.doc Zmluva Spracovanie miezd zo dňa 01.01.2016

/_public/files/Zmluva_seminare_2016.docx Zmluva zabezpečenie súboru školení 2016 zo dňa 15.01.2016

 

 

/_public/files/Zmluva_Pru%C5%BEina.doc zo dňa 01.12.2015

/_public/files/Pre%C4%8D%C3%ADn-dodatok.docx zo dňa 11.11.2015

/_public/files/Zub%C3%A1k__dodatok.docx zo dňa 22.10.2015

/_public/files/po%C4%8Darov%C3%A1__dodatok.docx zo dňa 22.10.2015

/_public/files/s%C3%A1do%C4%8Dn%C3%A9_dodatok.docx zo dňa 22.10.2015

/_public/files/mojtin__dodatok.docx zo dňa 22.10.2015

/_public/files/Visolaje_dodatok.docx zo dňa 28.11.2015

/_public/files/jasenica__dodatok.docx zo dňa 22.10.2015

/_public/files/udi%C4%8Da_dodatok.docx zo dňa 22.10.2015

/_public/files/%C4%8Delkova_lehota_dodatok.docx zo dňa 22.10.2015

/_public/files/Zmluva_L%C3%BAky.doc zo dňa 16.10.2015

/_public/files/Zmluva_Horn%C3%A1_Breznica.doc zo dňa 09.10.2015

/_public/files/Zmluva_Z%C3%A1rie%C4%8Die.doc zo dňa 06.10.2015

/_public/files/Zmluva_Meste%C4%8Dko.doc zo dňa 02.10.2015

/_public/files/Zmluva_Lazy_pod_Makytou.doc zo dňa 02.10.2015

/_public/files/Zmluva_Lys%C3%A1_pod_Makytou.doc zo dňa 02.10.2015

/_public/files/Zmluva_Lednica.doc zo dňa 14.09.2015

/_public/files/Zmluva_analytick%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_PHSR%281%29.pdf zo dňa 20.08.2015

/_public/files/Zmluva_Z%C3%A1skalie.doc zo dňa 06.08.2105

/_public/files/Zmluva_Vydrn%C3%A1.doc zo dňa 05.08.2015

/_public/files/Zmluva_Stupn%C3%A9.doc zo dňa 04.08.2015

/_public/files/Zmluva_Doln%C3%A1_Breznica.doc zo dňa 29.07.2015

/_public/files/Zmluva_Horna_Marikova.doc zo dňa 28.07.2015

/_public/files/Zmluva_Kva%C5%A1ov.doc zo dňa 27.07.2015

/_public/files/Zmluva_%C4%8Eur%C4%8Fov%C3%A9.doc zo dňa 27.07.2015

/_public/files/Zmluva_Stre%C5%BEenice.doc zo dňa 16.07.2015

/_public/files/Zmluva_Domani%C5%BEa.doc zo dňa 14.07.2015

/_public/files/Zmluva_Slopn%C3%A1.doc zo dňa 30.06.2015

/_public/files/Zmluva_Podskalie.doc zo dňa 16.06.2015

/_public/files/Zmluva_Pre%C4%8D%C3%ADn.doc zo dňa 03.06.2015

/_public/files/Zmluva_Zub%C3%A1k%281%29.doc zo dňa 20.05.2015

/_public/files/Zmluva_Po%C4%8Darov%C3%A1%284%29.doc zo dňa 17.04.2015

/_public/files/Zmluva_S%C3%A1do%C4%8Dn%C3%A9%281%29.doc zo dňa 16.04.2015

/_public/files/Zmluva_Mojt%C3%ADn%281%29.doc zo dňa 02.04.2015

/_public/files/Zmluva_Visolaje%281%29.doc zo dňa 01.04.2015

/_public/files/Zmluva_Papradno%282%29.doc zo dňa 30.03.2015

/_public/files/Zmluva_Vrchtepl%C3%A1%281%29.doc   zo dňa 24.03.2015

/_public/files/Zmluva_Male_Lednice%281%29.doc zo dňa 24.03.2015

/_public/files/Zmluva_Doln%C3%BD_Lieskov.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Plevnik%281%29.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Horny_Lieskov%281%29.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Jasenica%281%29.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Dolna_Marikova%281%29.doc zo dňa 23.03.2015

/_public/files/Zmluva_Doln%C3%A9_Ko%C4%8Dkovce%281%29.doc zo dňa 11.03.2015

/_public/files/Zmluva_Udi%C4%8Da%281%29.doc zo dňa 11.03.2015

/_public/files/Zmluva_%C4%8Celkova_Lehota%282%29.doc zo dňa 09.03.2015

/_public/files/Zmluva_Sverepec%281%29.doc zo dňa 23.02.2015

/_public/files/Zmluva_o_poskytovan%C3%AD_slu%C5%BEieb_RRA_PU_Mikroregion_Strazovske_vrchy_18.08.2014%281%29.pdf

/_public/files/Zmluva_MAS%281%29.pdf zo dňa 28.10.2014

/_public/files/Zmluva_Cooltur%281%29.pdf zo dňa 28.08.2014

"Stratená obchodná cesta pohraničia" zo dňa 02.01.2014

  /_public/files/zmluva_o_dielo_zber_materialov.pdf

"Stratená obchodná cesta pohraničia"  zo dňa 03.03.2014

/_public/files/zmluva_o_dielo_brozura_a_pm%281%29.pdf

/_public/files/zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_rrapu___mesto_povazska_bystrica_zo_dna_03.04.2014.pdf

/_public/files/zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_rrapu_globe_invest_zo_dna_11.04.2014.pdf

/_public/files/zmluva_o_poskytovani_sluzieb_rra_pu_mikroregion_strazovske_vrchy_18.08.2014.pdf