Facebook

Najnovšie články

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

21.03.2017 Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov

14.03.2017 Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov

Silnejšia účasť expertov mimovládnych neziskových organizácií na kontrole a implementácii fondov EÚ

07.03.2017 Silnejšia účasť expertov mimovládnych neziskových organizácií na kontrole a implementácii fondov EÚ

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia.

01.03.2017 Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia.

Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí

28.02.2017 Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

27.02.2017 Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

Prezentácia a fotografie z februárových informačných stretnutí EKB po Slovensku (Európa pre občanov).

16.02.2017 Prezentácia a fotografie z februárových informačných stretnutí EKB po Slovensku (Európa pre občanov).

Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenčine je na svete (Európa pre občanov).

06.02.2017 Programový sprievodca pre rok 2017 v slovenčine je na svete (Európa pre občanov).

Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016

03.02.2017 Oznámenie pre žiadateľov o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2016

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR VYPISUJE 20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017

01.02.2017 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR VYPISUJE 20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017