Facebook

Najnovšie články

Vŕkanie vylákalo von asi aj slnko

29.09.2015 Vŕkanie traktorov pri Papradne prilákalo nielen milovníkov týchto strojov a rýchlej jazdy, ale pravdepodobne aj slnko. To po prietrži mračien vykuklo hneď, ako sa ozvali prvé mašiny. Nezaliezlo už do večera.

Výrobný závod v Beluši zvýši percento zamestnanosti

28.09.2015 Francúzska spoločnosť CCN je uznávaným lídrom vo výrobe komponentov do automobilového priemyslu. Po desiatich rokoch úspešného pôsobenia na Slovensku posunula výrobné kapacity na vyššiu úroveň. Koncom júna otvorila v Beluši nový výrobný závod, kam presunula jednu z prevádzok v Považskej Bystrici.

O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 333 miest a obcí

25.09.2015 Slovenské mestá a obce majú vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast do 21. septembra 2015 zaregistrovalo 333 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške viac než 79 mil. € a schválilo 72 žiadostí v hodnote vyše 15 mil.

Vyhľadávanie regionálnych jedinečností 222

24.09.2015 Pomôžte nám vyhľadať jedinečnosti okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava.

Partizánsky guláš sa vydaril

19.09.2015 Prvý ročník súťaže vo varení gulášu sa vydaril. Prišlo veľa súťažiacich i divákov.

Vyhľadávanie regionálnych jedinečností 22

16.09.2015

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov

14.09.2015 Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu. V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 0906 311 911. Po

Zelená pre opatrenia udržateľnej mestskej mobility

14.09.2015 Bratislava (14. septembra 2015) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podporuje opatrenia, ktoré pozitívne vplývajú na zlepšenie situácie v oblasti udržateľnej mestskej mobility. Rezort sa preto aktívne zapája aj do kampane Európsky týždeň mobility (ETM). Celoeurópska iniciatíva, ktorá má tento rok motto Vyber, zmeň a kombinuj sa začína 16. septembra 2015.

Informačná brožúra Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

11.09.2015 Informačná brožúra Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

08.09.2015 Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP") Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR"), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania. Tlačová správa