Facebook

Najnovšie články

Bačovou cestou v Papradne sa vydali aj župani

11.06.2015 Koliba v Papradne ožila poslednú májovú sobotu folklórom. V nádhernom prostredí Javorníkov sa už po tretíkrát stretli stovky ľudí, ktorí si pripomenuli tradíciu ovčiarstva, ako jedinečného kultúrneho fenoménu.

iDEME OPIS Bratislava 2015

iDEME OPIS Bratislava 2015 08.06.2015 nformatizácia až po dediny a mestá 8. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy v spolupráci s Riadiacim orgánom OPIS na Úrade vlády SR 25. 6. 2015 (štvrtok) hotel Bôrik, Bratislava Vedúci Úradu vlády SR Igor Federič prevzal záštitu nad konferenciou iDEME´15

Vyhľadávanie regionálnych jedinečností

03.06.2015

Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády

Projekt Zelená domácnostiam sa stal súčasťou sociálnych opatrení vlády 02.06.2015 Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". V tomto pilotnom projekte, ktorý je aj súčasťou sociálnych opatrení vlády, bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €.

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu 29.05.2015 Vláda SR schválila na včerajšej schôdzi návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri riešení vlastného bývania alebo aj kvalitnejšieho prostredia, v ktorom žijú.

Vyhľadávanie regionálnych jedinečností

28.05.2015

Aké odhalenie prinesie finále OPIS?

Aké odhalenie prinesie finále OPIS? 19.05.2015 Striedanie vlád, nepripravenosť legislatívy, nedostatočná kontrola či dĺžka verejného obstarávania, ale aj problémoví dodávatelia sú prekážkami úspešného zavŕšenia informatizačných projektov v našej krajine, aspoň tak to vlani tvrdil vtedajší štátny tajomník MF SR a digitálny líder Peter Pellegrini, ktorý v tejto veci sľúbil nápravu. Či sa niečo za rok zmenilo a v akom stave sú dnes projekty elektronických služieb verejnej správy, to sa dozvieme už vo štvrtok na J

Oznámenie PPA

Oznámenie PPA 15.05.2015 Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu na Lesnícko-environmentálne platby a Agroenvironmentálne platby, podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat pre rok 2015

Na oslavách zaznela aj čestná salva

14.05.2015 Oslavy oslobodenia a skončenia II. svetovej vojny poňali v Ladcoch veľkolepejšie. Pripravili program, ktorý prilákal niekoľko stoviek ľudí.

Noc múzeí vo Vlastivednom múzeu

13.05.2015 Do celoeurópskeho projektu Noc múzeí a galérií sa zapojí aj Vlastivedné múzeum. Program pripravilo na 16. mája.