Facebook

Najnovšie články

V Rade Výskumnej agentúry budú odborníci zo súkromného sektora

17.07.2015 Výskumná agentúra prichádza s novinkou – v rámci nej má totiž vzniknúť rada, ktorá bude koordinovať vedu a výskum s prepojením na potreby praxe. Aby o potrebách trhu mala naozaj reálny obraz, budú polovicu z jej členov, na princípe partnerstva, tvoriť odborníci zo súkromného sektora. Práve ich teraz ministerstvo hľadá

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta

16.07.2015 IEA začiatkom augusta 2015 zverejní prvé konkrétnejšie podmienky podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Budú k dispozícii na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013

Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 08.07.2015 Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013

OP IS štartuje komunikačnú kampaň

07.07.2015 S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva spúšťa dnes zároveň Úrad vlády SR ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) a Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán OP IS komunikačnú kampaň. Poslaním kampane je taktiež budovať znalosť portálu www.slovensko.sk u širokej verejnosti, poukazovať na prínosy elektronických služieb a zvyšo

Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 07.07.2015 Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Polovica kapustnice vyletela z kotlíka

05.07.2015 „Prečo guláš? Ten varí každý. Skúsime niečo iné,“ povedali si v Dolnej Marikovej. A rozhodli sa pre súťaž vo varení kapustnice. Že to bol dobrý nápad, dnes už nikto nepochybuje. Kyslá pochúťka láka kuchárov 
i divákov.

EIB poskytuje Slovenskej republike úver

EIB poskytuje Slovenskej republike úver 01.07.2015 EIB poskytuje Slovenskej republike úver na spolufinancovanie národných projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020

Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa 26.06.2015 Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj regionálnych organizácií cestovného ruchu, akademickej a vedeckej obce či samosprávy - to všetko rezonovalo na dvojdňovej Medzinárodnej konferencii s názvom Prírodný turizmus a regionálny rozvoj, ktorú v uplynulých dňoch zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou a ktorá sa skončila v utorok 23. júna v Tatrách.

Súťažil „obor“ aj „malé koťátko“

21.06.2015 V Hornej Marikovej sa opäť čertovské vozidlá naháňali.
A každý to očakával. Mali mohutnú podporu. Veď na tradičné podujatie sa nahrnulo aj národa opäť neúrekom.

Rezortný informačný systém školstva

Rezortný informačný systém školstva 19.06.2015 Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.