Facebook

Najnovšie články

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

23.12.2015 DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť

22.12.2015 Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť

Poukážky už spravuje vyše 200 zhotoviteľov

21.12.2015 V zozname oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam je zapísaných vyše 200 subjektov. Prostredníctvom informačného systému môžu zhotovitelia poukážky spravovať a žiadať o ich preplatenie. Domácnosti si musia poukážky uplatniť u zhotoviteľov do 30 dní od ich vydania.

Fond pre transparentné Slovensko

20.12.2015 Fond pre transparentné Slovensko

Hlavné priority a výsledky európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v období 2014-2020

18.12.2015 Hlavné priority a výsledky európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v období 2014-2020

Erasmus+ podporil tento rok viac ako 140 projektov

16.12.2015 Erasmus+ podporil tento rok viac ako 140 projektov

Komplexná pripomínacia informačná a reklamná kampaň.

15.12.2015 Komplexná pripomínacia informačná a reklamná kampaň.

Vyhľadávanie regionálnych jedinečností 2

15.12.2015 Pomôžte nám vyhľadať jedinečnosti okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava.

SIEA predstavila štúdiu o vplyve klastrov na ekonomický rozvoj regiónov

11.12.2015 SIEA predstavila štúdiu o vplyve klastrov na ekonomický rozvoj regiónov

Aktuálne informácie k Programom pre mládež

09.12.2015 Aktuálne informácie k Programom pre mládež