Facebook

Najnovšie články

Priority ministerstva počas predsedníctva

07.07.2016 Priority ministerstva počas predsedníctva

Priority ministerstva počas predsedníctva

07.07.2016 Priority ministerstva počas predsedníctva

Priority ministerstva počas predsedníctva

07.07.2016 Priority ministerstva počas predsedníctva

Väčšina poukážok doručovaných priebežne je už preplatená

04.07.2016 Väčšina poukážok doručovaných priebežne je už preplatená

V druhej výzve programu INTERREG CENTRAL EUROPE predložených 209 žiadostí

30.06.2016

Priority Slovenského predsedníctva v Rade EÚ

30.06.2016 Priority Slovenského predsedníctva v Rade EÚ

Environmentálny fond - podpora formou dotácie a podpora formou úveru pre rok 2017.

27.06.2016 Environmentálny fond - podpora formou dotácie a podpora formou úveru pre rok 2017.

EÚ nám zaplatí nové železnice, diaľnicu i nabíjacie stanice elektromobilov

21.06.2016 EÚ nám zaplatí nové železnice, diaľnicu i nabíjacie stanice elektromobilov

Komisia investuje 6,7 miliardy eur do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti a rastu

20.06.2016

Štartuje Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

15.06.2016 Štartuje Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu