Facebook

Najnovšie články

Modernizácia miest a obcí pokračuje prostredníctvom IOMO

12.08.2015 Ministerstvo financií zaslalo v týchto dňoch vybraným mestám a obciam list, v ktorom ich informuje o Integrovaných obslužných miestach občana (IOMO). Ide o asistovanú službu, vďaka ktorej ľudia vybavia viaceré úradné záležitosti na jednom mieste. Doteraz tieto obslužné miesta fungovali na 300 pobočkách Slovenskej pošty. Od novembra sa ich sieť rozšíri.

Bezplatné energetické poradenstvo na festivale Grape 2015 v Piešťanoch

06.08.2015 Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU budú môcť využiť aj návštevníci festivalu Grape 2015 v Piešťanoch. Od 14. do 15. augusta 2015 budú môcť v špeciálnej energetickej zóne načerpať inšpirácie, ako ušetriť energiu a využívať obnoviteľné zdroje.

Oprášili históriu motocyklov

03.08.2015 Študenti priemyslovky mali možnosť zoznámiť sa s históriou výroby motocyklov v Považských strojárňach. Ponúkli im ju pamätníci tejto slávnej éry strojárskej výroby na Považí.

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

31.07.2015

Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away

31.07.2015 Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Aktualizácia dokumentov OPV aj OPVaV

29.07.2015 Aktualizácia dokumentov OPV aj OPVaV

Do Veľkého upratovania Slovenska sa prihlásilo takmer 500 samospráv.

21.07.2015 Do historicky prvého programu na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 490 samospráv. Na program s názvom Veľké upratovanie Slovenska chce envirorezort využiť 10 miliónov eur. Podľa očakávaní prišiel najväčší počet žiadostí o dotáciu na poslednú chvíľu. Počas posledných troch dní sa prihlásili až dve tretiny žiadateľov.

Prvé eurofondové výzvy z dielne ministerstva vnútra vyjdú do konca leta

21.07.2015 Ministerstvo vnútra úspešne ukončilo rokovania s ostatnými rezortmi o delegovaní právomocí pri riadení eurofondov, čím oficiálne získalo mandát na spravovanie vybraných priorít dvoch operačných programov. V priebehu leta tak ministerstvo začne s vyhlasovaním prvých výziev na predkladanie žiadostí o podporu projektov zacielených na zlepšenie ochrany obyvateľov a ich majetku pred živelnými pohromami. Po nich budú nasledovať výzvy zamerané na začleňovanie marginalizovaných

Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

20.07.2015 Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program)..

Pod Strážovom vyrástli vzácne kvietky

17.07.2015 Ako vyrastajú kvety na lúke pod Strážovom, tak vznikajú aj jedinečné literárne diela žiakov pružinskej základnej školy. Nedávno pokrstili tretiu zbierku toho najlepšieho, čo vzišlo spod žiackych pier.