Facebook

Verejné obstarávania

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.u. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov RRA PU zverejňuje:

Výzva na predkladanie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky: „Dodanie odpadkových nádob pre projekt Podpora spolupráce a sdílení zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska“

Ponuku je možné predložiť poštou / osobne na adresu: Regionálne rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobody 1 400, 020 01 Púchov alebo elektronicky na mailovú adresu kancelaria@rrapu.sk v termíne do 15.06.2021 do 12:00 hodiny.

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou a finančných možností verejného obstarávateľa, Vaša ponuka môže byť zároveň použitá pre účely výberového konania.

/_public/files/Vyzva_na_predlo%C5%BEenie_ponuky_na_web.docx zo dňa 04.06.2021

 

 

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.u. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov RRA PU zverejňuje:

 Tvorba mobilnej aplikácie

/_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky_appka%282%29.docxZadanie zákazky zo dňa 23.07.2020

/_public/files/Vyzva_na_predlo%C5%BEenie_ponuky_WEB%282%29.docxVýzva na predloženie ponuky zo dňa 23.07.2020

 

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.u. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov RRA PU zverejňuje:

 Certifikáty a mapy

/_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky%282%29.docx zo dňa 23.07.2020

/_public/files/Vyzva_na_predlo%C5%BEenie_ponuky_NA_WEB%283%29.docx zo dňa 23.07.2020

 

 

/_public/files/S%C3%BAhrnn%C3%A1_spr%C3%A1va_o_z%C3%A1kazk%C3%A1ch_pod%C4%BEa.docx Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117, ods. 2 za I a II. Q 2016

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov RRA PU zverejňuje:

/_public/files/Stanovenie_predmetu_z%C3%A1kazky.docx - Stanovenie zákazky zo dňa 01.08.2016

/_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky_na_dodanie_slu%C5%BEby%282%29.docx - zadanie zákazky 01.08.2016

/_public/files/V%C3%BDzva_na_predlo%C5%BEenie_cenovej_ponuky_vsetci%282%29.docx - vyzva na predloženie CP

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov RRA PU zverejňuje:

"ZABEZPEČENIE SÚBORU ŠKOLENÍ 2016"

Stanovenie predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty a postupu zadávania zákazky zo dňa 07.01.2016

/_public/files/Stanovenie_predmetu_z%C3%A1kazky%282%29.docx

Zadanie zákazky zo dňa 07.01.2016

  /_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky_na_dodanie_slu%C5%BEby.docx  

Výzva na predloženie CP zo dňa 07.01.2016

/_public/files/V%C3%BDzva_na_predlo%C5%BEenie_cenovej_ponuky_vsetci.docx - výzva na predloženie CP

 

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov RRA PU zverejňuje:

SPRACOVANIE MIEZD 

Stanovenie predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty a postupu zadávania zákazky zo dňa  20.12.2015

/_public/files/Stanovenie_predmetu_z%C3%A1kazky%283%29.docx

Zadanie zákazky zo dňa 20.12.2015

/_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky_na_dodanie_slu%C5%BEby%283%29.docx -

 

Výzva na predloženie CP zo dňa 20.12.2015

/_public/files/V%C3%BDzva_na_predlo%C5%BEenie_cenovej_ponuky_vsetci%281%29.docx 

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov RRA PU zverejňuje:

SPRACOVANIE ÚČTOVNEJ AGENDY

Stanovenie predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty a postupu zadávania zákazky zo dňa  20.12.2015

/_public/files/Stanovenie_predmetu_z%C3%A1kazky%284%29.docx

Zadanie zákazky zo dňa 20.12.2015

/_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky_na_dodanie_slu%C5%BEby%285%29.docx

Výzva na predloženie CP zo dňa 20.12.2015

/_public/files/V%C3%BDzva_na_predlo%C5%BEenie_cenovej_ponuky_vsetci%283%29.docx

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov RRA PU zverejňuje:

/_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky.pdf - zadanie zákazky

" Vypracovanie analytickej časti PHSR" 

/_public/files/Vyzva_vsetci.pdf - výzva na predloženie CP

" Vypracovanie analytickej časti PHSR" 

 

 /_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky_na_dodanie_slu%C5%BEby.pdf - zadanie zákazky

"Zabezpečenie súboru školení 2015"  zo dňa 07.01.2015

 /_public/files/V%C3%BDzva_na_predlo%C5%BEenie_cenovej_ponuky_vsetci.pdf -  výzva na predloženie CP

"Zabezpečenie súboru školení 2015" zo dňa 07.01.2015

 

/_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky_na_dodanie_slu%C5%BEby%281%29.pdf  zadanie zákazky

"Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy RRA PU na rok 2015"zo dňa 30.12.2014

/_public/files/V%C3%BDzva_na_predlo%C5%BEenie_cenovej_ponuky_vsetci%281%29.pdf výzva na predloženie CP

"Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy RRA PU na rok 2015"zo dňa 30.12.2014

 

/_public/files/zadanie_zakazky_seminar_rozvoj_vidieka_v_novom_programovacom_obdobi.jpg

"Rozvoj vidieka v novom programovacom období" zo dňa 27.06.2014

/_public/files/vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_vsetci.docx

"Rozvoj vidieka v novom programovacom období" zo dňa 27.06.2014

 

/_public/files/zadanie_zakazky_zber_materialov.jpg

"Stratená obchodná cesta pohraničia" zo dňa 12.12.2013

/_public/files/vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_zber_materialov.docx

"Stratená obchodná cesta pohraničia" zo dňa 12.12.2013 

 

/_public/files/zadanie_zakazky_zabezpecenie_predmetov_publicity.jpg

"Stratená obchodná cesta pohraničia" zo dňa 07.02.2014

/_public/files/vyzva_na_predlozenie_cp_zabezpecenie_predmetov_publicity.docx

"Stratená obchodná cesta pohraničia" zo dňa 07.02.2014 

 

 

/_public/files/Zadanie_z%C3%A1kazky_na_dodanie_slu%C5%BEby_-_vedenie_%C3%BA%C4%8Dtovn%C3%ADctva_2014.pdf

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy RRA PU na rok 2014 zo dňa 10.12.2013

/_public/files/V%C3%BDzva_na_predlo%C5%BEenie_cenovej_ponuky_-_vedenie_%C3%BA%C4%8Dtovn%C3%ADctva_2014.pdf

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy RRA PU na rok 2014 zo dňa 10.12.2013

 

/_public/files/zadanie_zakazky_na_dodanie_sluzby_skolenie.pdf

zo dňa 29.10.2013

/_public/files/vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf

zo dňa 04.11.2013

 

Súhrnné správy

/_public/files/S%C3%9AHRNN%C3%89_SPR%C3%81VY_III_2020.docx