Facebook

Aktuálne výzvy

VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V TREŤOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017

04.10.2016 VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V TREŤOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017

NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov

04.10.2016 NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov

Očakávame prvé výzvy v rámci IROP (ZMOS).

29.09.2016 Očakávame prvé výzvy v rámci IROP (ZMOS).

VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+

16.09.2016 VÝZVA K POSLEDNÉMU PREDKLADACIEMU TERMÍNU ERASMUS+

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“

31.08.2016 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

16.08.2016 Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

15.08.2016 Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

08.08.2016 Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko

02.08.2016 Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko

Výzva z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

29.07.2016 Výzva z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.