Facebook

Aktuálne výzvy

Iuventa zverejnila výzvy na granty na rok 2016

23.11.2015 Iuventa zverejnila výzvy na granty na rok 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov

06.11.2015

Aktuálne výzvy

05.11.2015 Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu

03.11.2015 Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

21.10.2015 Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

Grantová výzva "Môžu ryby lietať?“

16.10.2015 Grantová výzva "Môžu ryby lietať?“

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

28.09.2015 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

25.09.2015 Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

VEC: Program obnovy dediny 2016 – zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív.

23.09.2015 VEC: Program obnovy dediny 2016 – zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív.

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

23.09.2015 Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie