Facebook

Aktuálne výzvy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016.

11.09.2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016.

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko -Slovensko

27.08.2015 Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko -Slovensko

Vyhlásenie 2. výzvy v rámci OP KŽP v oblasti zefektívnenia manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

19.08.2015 Vyhlásenie 2. výzvy v rámci OP KŽP v oblasti zefektívnenia manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

14.08.2015 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie

11.08.2015 Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

06.08.2015 Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 30 mil. eur.

Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020

04.08.2015 Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo

30.07.2015 MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1), kód výzvy OPŽP-PO3-15-2

29.07.2015 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1), kód výzvy OPŽP-PO3-15-2

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

23.07.2015 Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu