Facebook

Aktuálne výzvy

2. výzva na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa 2014-2020

03.05.2016 2. výzva na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa 2014-2020

NOVÁ VÝZVA_EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie

27.04.2016 NOVÁ VÝZVA_EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016

27.04.2016 Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016

Vyhlásenie štyroch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ).

26.04.2016 Vyhlásenie štyroch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ).

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2016

26.04.2016 Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2016

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec otvorený

26.04.2016 Grantový program Spojme sa pre dobrú vec otvorený

Príležitosti pre slovenských podnikateľov v rozvojovej spolupráci

20.04.2016 Príležitosti pre slovenských podnikateľov v rozvojovej spolupráci

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v sektore ovocie a zelenina

19.04.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v sektore ovocie a zelenina

Zmena termínu predkladania žiadosti pre Výzvu č. 11/2016 a Výzvu č. 12/2016

15.04.2016 Zmena termínu predkladania žiadosti pre Výzvu č. 11/2016 a Výzvu č. 12/2016

VEC: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 – aktualizácia.

14.04.2016 VEC: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 – aktualizácia.