Facebook

Aktuálne výzvy

„Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“

19.04.2017 „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“

VÝZVA: NÁUČNÉ CHODNÍKY

18.04.2017 VÝZVA: NÁUČNÉ CHODNÍKY

Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách

12.04.2017 Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách

Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach

11.04.2017 Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach

VÝZVA NA PODPORU MARKETINGU A SPRACOVANIA PRODUKTOV RYBOLOVU

10.04.2017 VÝZVA NA PODPORU MARKETINGU A SPRACOVANIA PRODUKTOV RYBOLOVU

Podpora rozvoja športu na rok 2017

05.04.2017 Podpora rozvoja športu na rok 2017

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT

03.04.2017 VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017

24.03.2017 Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017

Nová výzva Slovensko – Čína 2017

16.03.2017 Nová výzva Slovensko – Čína 2017

Oznam o vyhlásení 20. výzvy

06.03.2017 Oznam o vyhlásení 20. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla OPKZP-PO4-SC451-2017-20