Facebook

Aktuálne výzvy

Výzva na udelenie povolenia na novú výsadbu viniča

03.03.2016

Otvárame grantový program pre Nádej

02.03.2016 Projekty zamerané na animoterapiu a arteterapiu prijímame do konca marca. Nadácia VÚB prerozdelí 30-tisíc eur.

Výzva zameraná na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch

01.03.2016 Výzva zameraná na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch

Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ - štúdium na strednej pedagogickej škole

18.02.2016

Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

16.02.2016 Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Otvorený grantový program 2016 Nádácie Slovenskej sporiteľne

15.02.2016 Otvorený grantový program 2016 Nádácie Slovenskej sporiteľne

VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov

04.02.2016 VÝZVA na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov

Výzva na predkladanie ŽoNFP- škôlky

28.01.2016 Výzva na predkladanie ŽoNFP- škôlky

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

25.01.2016 Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

GRANTOVÉ PROGRAMY TATRABANKY V ROKU 2016

19.01.2016 GRANTOVÉ PROGRAMY TATRABANKY V ROKU 2016