Facebook

Aktuálne výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

22.07.2015 Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

NOVÁ VÝZVA_EACEA/28/2015 Podpora online distribúcie

20.07.2015 Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie. Uzávierka predkladania projektov: 17. september 2015 Viac informácií

VÝZVA na predkladanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

15.07.2015 VÝZVA na predkladanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Environmentálny fond – nová výzva

13.07.2015 Environmentálny fond – nová výzva

Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

07.07.2015 Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016.

Environmentálny fond – podpora formou dotácie na rok 2016. 02.07.2015 Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016.

Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia otvorenej spoločnosti 30.06.2015 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:

Prezentácia súčasného umenia a kultúry a jej rozmanitosti

Prezentácia súčasného umenia a kultúry a jej rozmanitosti 30.06.2015 Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt. Hlavný zámer výzvy: Podporiť opatrenia zamerané na prezentáciu súčasného umenia a kultúry a jej rozmanitosti

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE 23.06.2015 Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.

OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV 16.06.2015 Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko