Facebook

Aktuálne výzvy

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt

07.12.2016 Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

23.11.2016 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

Výzva na rozvojové projekty - všeobecná

21.11.2016 Výzva na rozvojové projekty - všeobecná

Podpora na opeľovaciu činnosť včiel

16.11.2016 Podpora na opeľovaciu činnosť včiel

Výzva - decentralizovaná podpora

15.11.2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

04.11.2016 Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Výzva č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu

24.10.2016

Grantový program Spoločne pre región otvára už svoj 10. ročník

24.10.2016

Výzva - Zelené oázy 2017.

20.10.2016 Výzva - Zelené oázy 2017.

11.10.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu