Facebook

Aktuálne výzvy

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt

07.12.2016 Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

23.11.2016 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

Výzva na rozvojové projekty - všeobecná

21.11.2016 Výzva na rozvojové projekty - všeobecná

Podpora na opeľovaciu činnosť včiel

16.11.2016 Podpora na opeľovaciu činnosť včiel

Výzva - decentralizovaná podpora

15.11.2016

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

04.11.2016 Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Grantový program Spoločne pre región otvára už svoj 10. ročník

24.10.2016

Výzva č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu

24.10.2016

Výzva - Zelené oázy 2017.

20.10.2016 Výzva - Zelené oázy 2017.

11.10.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu