Facebook

Aktuálne výzvy

Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy

15.07.2016 Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy

VEC: Environmentálny fond - podpora formou dotácie a podpora formou úveru pre rok 2017.

28.06.2016 VEC: Environmentálny fond - podpora formou dotácie a podpora formou úveru pre rok 2017.

Informácia o zrušení výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

22.06.2016 Informácia o zrušení výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

18.05.2016 Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Interreg Stredná Európa 2014-2020: Druhá výzva na predkladanie projektov otvorená od 26.4.2016

17.05.2016 Interreg Stredná Európa 2014-2020: Druhá výzva na predkladanie projektov otvorená od 26.4.2016

Slovensko na ceste za vyššou hodnotou za verejné peniaze a kvalitnejším štátnym aparátom

16.05.2016 Slovensko na ceste za vyššou hodnotou za verejné peniaze a kvalitnejším štátnym aparátom

VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA

13.05.2016

Nová výzva Slovensko – Srbsko 2016

05.05.2016 Nová výzva Slovensko – Srbsko 2016

Program Vedieť viac prijíma projekty do 24.júna 2016

05.05.2016 Program Vedieť viac prijíma projekty do 24.júna 2016

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu

04.05.2016 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu