Facebook

Aktuálne výzvy

Grantový program, ktorý pomáha zamestnávať ľudí

13.01.2016

CONCERT - výzva 2016 - podpora inovatívnych výskumných projektov v oblasti radiačnej ochrany

07.01.2016 CONCERT - výzva 2016 - podpora inovatívnych výskumných projektov v oblasti radiačnej ochrany

Podpora formou úveru pre rok 2016

05.01.2016 Podpora formou úveru pre rok 2016

Aktuálne výzvy programu ESPON 2020

05.01.2016 Aktuálne výzvy programu ESPON 2020

Dotácie MF SR na rozpočtový rok 2016

29.12.2015 Dotácie MF SR na rozpočtový rok 2016

7. výzva na predkladanie žiadostí o NFP

16.12.2015

NOVÁ VÝZVA_EACEA/20/2015 Vývoj európskych videohier

15.12.2015 NOVÁ VÝZVA_EACEA/20/2015 Vývoj európskych videohier

Projekt Zelená domácnostiam má zelenú

03.12.2015 Projekt Zelená domácnostiam má zelenú

NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

02.12.2015 NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

Fond na podporu umenia - Výzva č. 1/2016

01.12.2015 Fond na podporu umenia - Výzva č. 1/2016