Facebook

Aktuálne výzvy

VEC: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

13.04.2016 VEC: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

„Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“

12.04.2016 „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“

Výzva č. 10/2016 - mimoriadna - P 2.3

08.04.2016 Výzva č. 10/2016 - mimoriadna - P 2.3

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

07.04.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

07.04.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

GRANTOVÝ PROGRAM PRE POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT VO VEREJNEJ SPRÁVE

01.04.2016 GRANTOVÝ PROGRAM PRE POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT VO VEREJNEJ SPRÁVE

Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat

16.03.2016 Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-2

15.03.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2016-2

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca

07.03.2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce

Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania

04.03.2016 Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania